Stoet info

Stoet info  

BELANGRIJK 

Lees onderstaande mededelingen aandachtig! 

VERPLICHTE machtiging om zich met een praalwagen (carnavalswagen) op de openbare weg te mogen begeven! Sinds 2008 bestaat een KB dat elke vereniging die zich met een praalwagen op de openbare weg wil begeven (op weg naar of van een stoet/proefrit enz.), verplicht een machtiging aan te vragen bij de gemeente. 

Dit KB was niet erg duidelijk en werd daarom in de praktijk niet uitgevoerd. 

Om e.e.a. te verklaren is onlangs een nieuwe omzendbrief in het staatsblad verschenen.

Hierin staat dat elke vereniging een machtiging moet aanvragen bij de gemeente waarheen de tocht met de praal/carnavalswagen gaat, maar ook bij de gemeente waar de praal/carnavalswagen "vertrekt" dient zo een machtiging aangevraagd te worden. 

De praal/carnavalswagen dient aan de meeste veiligheidsnormen van de wegcode te voldoen, wil een verkregen machtiging geldig zijn (Verlichting, reminrichting, uitstekende delen,...)

De machtiging dient tijdens het vervoer op de openbare weg het voertuig te vergezellen en dient op naam van de vereniging verzonden te zijn. De politie heeft bevestigd dat er effectief controle zal zijn op de aanwezigheid van de machtiging. 

U kan de betreffende KB en omzendbrief teruglezen op het Belgisch staatsblad. Alle verenigingen met een praalwagen die toegelaten worden in onze stoet zullen vanaf heden automatisch de gemeentelijke machtiging toegezonden krijgen.Hoe te handelen bij calamiteiten:


- Bel 112
- Waarschuw stoetcommissie
- Maak plaats voor de hulpdiensten 

   Plaats je wagen uiterst rechts van de weg (in de rijrichting gezien)!
- Help anderen plaats te maken 

   Wagens die in de nabijheid van een brandend object staan dienen zich hier zo ver mogelijk van 

   te verwijderen. Let er wel op dat de hulpdiensten niet gehinderd worden!
- Scherm de plek van de calamiteit af
- Verwittig eventuele omstanders of omwonenden
- Neem geen onnodig risico
- Vermijd paniek  

Inschrijven voor de stoet 2022 kan  vanaf 1 december 2021 tot 13 februari 2022.

(Het Inschrijvingsformulier kan u vinden op onderliggende pagina)